KNA Klepp Motorsport
 
    
  Trening 2010 

 Treningsavgift  |  Treningsansvarlig Oppgaver  |  Nøkkel 
 

Treningsavgift 2010
Førerne som både er medlemmer og som kjører for KNA Klepp Motorsport skal ha fordeler og førere som representerer klubben på løp og i cupsammenheng skal ha fordeler.

For å trene ved anlegget til KNA Klepp Motorsport har vi i 2010 følgende avgifter.

Avgifter for medlemmer med KNA Klepp Motorsport på førerlisensen:
Dagsavgift kr 200.-
Årsavgift kr 1 700,-

Hver familie skal være treningsansvarlige en lørdag og en tirsdag i løpet av sesongen.

Familierabatt:
Familierabatt gjelder bare medlemmer i KNA Klepp Motorsport.
Den første fører i hver familie betaler full avgift. De neste førerne i en familie får 50% rabatt.

Etter 1. august blir årsavgiften redusert med 50%

Medlemmer som selger et sponsor skilt til klubben, vil få refundert årsavgift for et år. les mer...

Avgifter for medlemmer i andre klubber:
Dagsavgift kr 300.-

Familierabatt på dagsavgift:
Den første fører i hver familie betaler full avgift. De neste førerne i en familie får 50% rabatt.
Dersom søsken nr 2 er Cadetti fører kjører denne gratis.

Det vil være nødvendig å fremvise kvittering for betalt treningsavgift ved alle treninger sammen med andre nødvendige papirer.

Vi ber om at dere innbetaler treningsavgiften før første trening på banen dette året til:
KNA Klepp Motorsport, Postboks 31, 4358 Kleppe, Konto nr 3290 07 70749       

NB!
Husk å oppgi navn på fører/førere!!!!!

Trening for gokart vil bli koordinert av Hans Mossige. Er det spørsmål kontakt Hans på telefon: 91 55 76 77
Meld inn de dager du ønsker å være trenings ansvarlig til Hans.

Trening for bil blir koordinert av Tore Christensen, tlf 41 28 22 32


Treningsavgift | Page 1 of 3  |  Treningsansvarlig Oppgaver 
  Trening 

Treningstider gokart:
Tirsdag: 17:00 - 20:00 
Lørdag: 10:00 - 16:00

Treningstider bil:
Etter avtale med Tore Christensen


Avgifter for medlemmer med KNA Klepp Motorsport på førerlisensen:
Dagsavgift kr 200.-
Årsavgift kr 1 700,-

Avgifter for medlemmer i andre klubber:
Dagsavgift kr 300.-

Detaljer...

 

Copyright 2011 KNA Klepp Motorsport
*